Hoppa till innehåll

Om oss

Fagerströmbolagen är en privat och ägarledd transportkoncern som har förmånen att få jobba tillsammans med några av branschens absolut starkaste varumärken.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att skapa en hållbar transportproduktion med hög kvalitet gentemot våra samarbetspartners och deras kunder. Vi ska vara ett branschföredöme inom social-, ekonomisk- och miljömässigmässig hållbarhet.

Koncernen ägs och drivs av Tommy Fagerström tillsammans med hans son Fredrik Fagerström.

Fagerströmbolagen i korthet

Totalt omsätter Fagerströmbolagen ca 265 mkr och har 180 anställda utspridda över Mellansverige och södra Norrland. Med våra ca 130 lastbilar och 40 lätta transportfordon är vi idag ett av Sveriges största åkerier.

Vi jobbar främst inom tre verksamhetsområden:

 • Budtransporter
 • Godstransport
 • Miljötransporter

Vår historia

 • 1991 köper Tommy Fagerström Adena Pickos i Borlänge.
 • 1995 Köper Tommy även Siljans Fjärr som hade fjärrtransporter mellan Mora & Borlänge åt dåvarande Bilspedition (numera Schenker). I samband med detta bildas ett administrativt bolag kallat Kyrkbacken i Falun.
 • 2002 går Schenkerägda Godsservice Borlänge ihop med Tommy Fagerströms åkeri Siljans Fjärr och bildar Godsservice i Dalarna i ett samägt bolag.
 • 2005 får Tommy Fagerström erbjudandet om att överta distributionsverksamheten i Västernorrland. Godsservice i Västernorrland bildas.
 • 2006 övertas distributionsåkeriet i Gävle. Detta döps till Godsservice i Gävleborg AB.
 • 2009 övertas verksamheten i Jonssons Åkeri i Dala-Järna med kretstrafik på Västerdalarna och Sälen.
 • 2016 tar moderbolaget Kyrkbacken i Falun över styckegodsdragningen mellan Borlänge-Gävle-Hudiksvall-Sundsvall. Bolaget Godsservice Fjärrtrafik i Mellansverige bildas (Godsservice Fjärr).
 • 2017 förvärvas MaserFrakts-anslutna Hedemora Miljö som jobbar främst med miljölogistik med bland annat slam- & spolbilar samt inhämtning av avfall.
 • 2018 tar Godsservice i Dalarna över lokaltrafik i Borlänge från BSN Frakt.
 • 2019 förvärvas BS Sanering som jobbar inom slam- & spolverksamhet med tillhörande rörinspektion. Bolaget införlivas i Hedemora Miljö samma år.
 • 2019 byter moderbolaget namn från Kyrkbacken i Falun till Fagerströmbolagen AB.
 • 2019 övertar Godsservice Fjärr över verksamheten från Sandberg & Jonsson Yfyra AB. En omfattande fjärrverksamhet med bas i Sundsvall.

Sociala medier

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook (Fagerström Miljö)

Följ oss på Facebook (Fagerström Bud)