Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Hållbarhet kan betyda olika saker, men för oss betyder det något som kan utövas under en lång tid utan att orsaka skador. Med andra ord ett långsiktigt perspektiv. Vårt hållbarhetsarbete delar vi upp i tre olika delar:

Social hållbarhet

Lastbilschaufförer är idag stor brist. För oss är det viktigt att ta hand om våra anställda både idag och imorgon. Branschen drabbas tyvärr av arbetsgivare som har osjysta arbetsvillkor och en dålig arbetsmiljö. Vi vill i stället ha en långsiktig relation med våra anställda och arbetar därför aktivt med vår arbetsmiljö och lagefterlevnad. Vi arbetar även tätt tillsammans med Transportarbetarförbundet och de regionala skyddsombuden. Inte minst med våra åkerichefer och HR-avdelning.

Vi vill även ta vårt ansvar tillsammans med skolor där vi är representerade i TYA:s regionala utbildningsråd och gläds åt att ta emot praktikanter för att ge dem en trygg och givande start i sitt nya yrkesliv.

Ekonomisk hållbarhet

Liksom i de flesta branschen finns det även transportbranschen aktörer som verkar kortsiktigt på oekonomiska grunder. Vi tänker långsiktigt i alla våra affärsrelationer och det är därför vi har samarbetat med våra samarbetspartners i flera decennier. Att tänka långsiktigt är också en förutsättning för att genomföra miljöomställningen på ett hållbart sätt.

Miljömässig hållbarhet

Inrikes godstransporter står idag för ca 10 % av Sveriges territoriella utsläpp och har därför en betydande klimatpåverkan.

Vi förhåller oss främst till Sveriges nationella mål gällande inrikes transporter:

  • Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.
  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Vidare har våra samarbetspartners ännu mer ambitiösa målbilder som vi följer i respektive verksamhet.

Ny teknik

Vi ska tidigt anamma ny teknik. Vi var 2019 först i Dalarna med en hybridlastbil (HEV) och 2022 först i Dalarna med en batterielektrisk lastbil (BEV).

Driva innovation

Vi ska delta i innovationsprojekt för att vara med och leda utveckling. För tillfället har vi ett nära samarbete med Elain, Volta, Kasitech, och Arbetsgrupp för Vätgas i Jämtland och Västernorrland.

Säkerställa en snabb omställning

Vi ska mäta våra fordonskostnader för att säkerställa att omställningen sker i så snabb takt som tillåts utifrån ett teknik-, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Genom ett projekt med Högskolan Dalarna har vi tillsatt en dataanalytiker för att bygga en uppföljningsmodell i PowerBi för att mäta alla våra fordonskostnader. På så sätt kan vi i stort sett mäta våra fordonskostnader i realtid och ha träffsäkra kalkyler både för befintliga och kommande fordonskostnader. Det hjälper oss att fatta strategiskt viktiga beslut nu och för framtiden.