Hoppa till innehåll

Fagerströmbolagen blir certifierade inom Fair Transport

Fagerströmbolagen AB och alla dess dotterbolag är nu certifierade inom Fair Transport!

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

”Detta är en del i vårt strategiska hållbarhetsarbete där vi nu även genom en tredjepartscertifiering visar att vi är en seriös aktör som tar vårt ansvar. Det känns bra att ha en sådan kvalitetsstämpel. Att det är sjysta transporter helt enkelt!” – Fredrik Fagerström, vVD

Läs mer på fairtransport.se.