Hoppa till innehåll

Fagerströmbolagen är en del av projektet ”Förnybart i tanken”

”Förnybart i tanken” är ett projekt som startade 2019 och pågår till 2022. Satsningen ska stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel.

Genom att visa på och sprida kunskap om alternativa drivmedel, vilka fordon som finns och var det finns tankställe är målsättningen med projektet att öka takten på omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Jämtland och Västernorrlands län för tunga transporter och maskinentreprenad. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland och BioFuel Region AB.

Som en del i projektet och tillsammans med Inlandsbanan och initiativet Fossilfri konkurrenskraft har man bildat en arbetsgrupp för vätgas inom transportsektorn i Jämtland och Västernorrlands län. Syftet med arbetsgruppen är att underlätta samverkan, partnerskap och affärer men också att påskynda utvecklingen regionalt. Vi på Fagerströmbolagen har förmånen att vara en av aktörerna som bidrar med vårt nätverk och kunskap från åkeribranschen. Genom samarbete kan vi tillsammans öka utbudet och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel!

Läs mer på Biofuleregion.se.