Hoppa till innehåll

Tillsammans minskar vi utsläppen snabbare

Under en dag i oktober var Fagerströmbolagen en av initiativtagarna till att samla viktiga aktörer inom transportsektorn i Falun-och Borlängeregionen tillsammans med kommunernas politiker och sakkunniga tjänstepersoner i syfte att bereda plats för en gemensam framtidsspaning och dialog.

Den digitala konferensen tog upp de utmaningar vi står inför när det kommer till den klimatomställning vi behöver hantera. Med ett svenskt klimatmål för inrikes transporter där vi ska minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030 krävs det krafttag från både branschen och politiken.

Våra lokala aktörer i transportsektorn har ett starkt engagemang och vilja att bidra till klimatomställningen. Ensam har aldrig varit stark, utan det är tillsammans i samverkan som vi kan vi nå framgång i dessa frågor!

Är du nyfiken på framtidsspaningen och fortsättningen framåt i arbetet med klimatförändringen kan du se konferensen i sin helhet på falun.se.